מתחם בית ליסין

תוכנית תא/ 2986/ א/ מח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם בית ליסין
מספר: תא/ 2986/ א/ מח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיזוק אופי המגורים באזור על ידי פיתוח מתחם מגורים, מסחר ומשרדים, תוך שילוב בניין בית ליסין הקיים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור למגורים ב' ל: מגורים ד', שפ"פ, מסחר ומשרדים.
ב. קביעת הוראות וזכויות בניה לשטחים עיקריים בהיקף של עד 10,500 מ"ר ועוד שטחי שרות בהתאמה, כדי לאפשר הקמת של עד 83 יחידות דיור במגדל שבו עד 27 קומות מגורים, הכוללים גם את השטח הבנוי של בניין בית לסין לשימוש מסחר ומשרדים.
ג. קביעת הוראות לפיתוח שטח התכנית הכוללות זיקות הנאה לציבור למעבר הולכי רגל ופתרונות תנועה וחניה.
ד. קביעת הוראות לשימור והעתקת עצים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוויצמן, זכרון יעקב

תיאור המיקום:
רובע 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק644
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1865שינוי תכנית מפורטת "A" "B" "D-C"שינוי
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםכפיפות
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.שינוי
תוכניתתא/ 2372שינוי תכנית מפורטת מס' 2372שינוי
תוכניתתא/ 679תכנית מיתאר מקומית מס' 679שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4573. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות11/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 827. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/05/2008
קבלת תכנית13/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה