מתחם בתי הספר בשומריה

תוכנית 7/ 03/ 439/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם בתי הספר בשומריה
מספר: 7/ 03/ 439/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית ספר יסודי אזורי.

עיקרי ההוראות:
- שינוי משטח ספורט ונופש למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
- מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת שלבים לביצוע.
- קביעת זכויות בניה.
- חלוקת מגרשים מחדש.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןשומריה

תיאור המיקום:
קיבוץ שומריה
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 593/250
קואורדינטה Y 188/000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3133חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ מק/ 2045קיבוץ שומריהשינוי
תוכנית6/ 03/ 239/ אקיבוץ שומריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3659. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2008
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 771. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בוולק"ח19/11/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/01/2007
קבלת תכנית27/12/2006