מתחם דיור מוגן - מיתר

תוכנית 15/ 02/ 101/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם דיור מוגן - מיתר
מספר: 15/ 02/ 101/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים
2. שינוי יעוד חלק מאזור משולב ושטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים א' ולשטח למבנה ציבור ויצירת 26 מגרשים למגורים.
3. שינוי גבולות ומיקום השצ"פ והגדלתו בהתאם לתכנית הנחל
המאושרת במקום.
4. קביעת הוראות בדבר זכות מעבר לתשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתרמיתרדרך הראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100416חלק114
100476חלק160
100478חלק195
100641חלק57, 75, 7982-83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית15/ 02/ 101/ 6שינוי לתכנית מתאר - שכונה חדשהשינוי
תוכנית15/ 02/ 101/ 8מיתר שלב ד' - הקמת שכונת מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2937. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3951. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
קבלת תכנית02/07/2002