מתחם הגולף - קיסריה

תוכנית חפאג/ 1281

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם הגולף - קיסריה
מספר: חפאג/ 1281
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד שטח מגורים ליעוד שטח פרטי פתוח למשטחי גולף.
- שינוי יעוד שטח פרטי פתוח למשטחי גולף למגורים.
- התווית דרכים חדשות ויצירת מוצא צפוני לשכונה לכיוון כביש מס' 6511
המגיע מכיוון מחלף אור עקיבא המתוכנן.
- שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה לציבור.
- שינוי מיקום סוללה אקוסטית ממערב לכביש 2.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהקיסריה .
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10626חלק3
10627חלק1, 5
10628חלק1
10633חלק1
10634חלק276116, 275, 277, 281
10641חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתמשח/ 39שדות-יםשינוי
תוכניתחכ/ במ/ 263שכונת מגורים מס' 13 בקיסריה.שינוי
תוכניתחכ/ במ/ 247שכונות 11, 12 קיסריה.שינוי
תוכניתחכ/ 236אזור מלונאות ונופש ליד הגולף בקיסריה.שינוי
תוכניתחכ/ 40/ אמועדון לגולף וספורט בקיסריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/11/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
קבלת תכנית15/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200702013/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33510/07/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200700808/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31909/01/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601524/10/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200600823/05/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501219/07/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200402016/11/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401004/05/2004