מתחם המטווח האולימפי

ישות כללית הר/ 1581/ בינוי/ מטווח

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: מתחם המטווח האולימפי
מספר: הר/ 1581/ בינוי/ מטווח
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בינוי למתחם המטווח האולימפי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליההנדיב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6525חלק9, 13-15, 55-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8108/11/2010