מתחם הפינה (פינת הרחוב ויצן-סואלד) בנהריה

תוכנית ג/ 15621

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם הפינה (פינת הרחוב ויצן-סואלד) בנהריה
מספר: ג/ 15621
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תכנית מפורטת למתחם במרכז העיר נהריה,הכוללת חידוש פני המתחם באמצעות תהליך של פינוי והריסת מבנים ישנים קיימים ובינויו המחודש.
התכנית מבוססת על היקף בינוי מרבי של 132 יח"ד.


עיקרי התכנית:
הגדלת שטחי בניה למגורים ,תוספת קומות למבנים והגדרת שטחי מסחר וחניה,באמצעות:שינוי יעוד מאזור מרכזי לאזור מרכזי מיוחד.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה,איחוד וחלקות מחדש של חלקות, קביעת הוראות לביצוע התכנית,קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18172חלק181-185, 187-189
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1981. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות17/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1598.
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2005
קבלת תכנית13/07/2005