מתחם הר האושר

תוכנית ג/ 18381

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם הר האושר
מספר: ג/ 18381
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה באזור אכסון, באזור מרכז המבקרים ובאזור למוסד דתי.

עיקרי ההוראות:
שינוי השימושים המותרים ליעודי הקרקע.
שינוי הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית (הגדלת צפיפות, שינוי גובה בניינים).
הקלה בגובה ביעוד מלונאות (אכסון צליינים) מ - 7 מ' ל - 10 מ' באזור אטרקציה תיירותית מ - 4 מ' ל - 7.5 מ' ובאזור מבנים ומוסדות לצרכי דת 3 תא שטח 103 מגובה 4 מ' ל - 13 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15648חלק2, 5
15653חלק3, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7073נופש עורפי - הר האושרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות05/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6051. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/09/2009
קבלת תכנית19/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה