מתחם השוק

תוכנית נס/ 136/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם השוק
מספר: נס/ 136/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת מתחמים לפינוי תוך שינוי יעוד הקרקע לצורך בניית שכונת מגורים, איזור מסחרי ואיזור מסחרי מיוחד.
2. הקצאת שטחים לצרכי ציבור כגון: מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וכד'.
3. הסדרת זכויות דרך.
4. קביעת זכויות בניה, הוראות בינוי ותנאים להיתר בניה.
5. קביעת מבנים לפינוי ולהריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונהבן גוריון, דרך רבין יצחק, המלאכה, ויצמן, זרובבל

תיאור המיקום:
רח' המלאכה ותחנה מרכזית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3637חלק48, 696-702, 713-723, 725, 727-729, 7325, 726
3842חלק19, 31
3850חלק78-80, 9549-50, 82-83, 86-87, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
תוכניתנס/ 90חדשה וביטול דרך,קביעת מבנים להריסה,קביעת אזור מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות13/09/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1656. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/09/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/01/2004
קבלת תכנית07/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201202010/06/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201200719/02/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201102019/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201003110/10/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201002625/07/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200902613/09/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901828/06/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200802327/07/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801204/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200800617/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים85130/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200700719/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500528/02/2005