מתחם ה' שדרות

תוכנית 7/ 02/ 303/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם ה' שדרות
מספר: 7/ 02/ 303/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.מתן הוראות בניה לפיתוח שדרות, מתחם ה'.
ב. קביעת דרכים חדשות.
ג. קביעת ייעודי קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
מתחם ה' בשדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1879חלק20
1880חלק29, 33
1881חלק60
2486חלק2-3, 108
2487חלק2-4, 162
2828חלק85-7, 9-10, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
תוכנית7/ 03/ 241בית עלמין בשדרותשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 210. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3008. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית30/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה