מתחם ויצמן ברקוביץ

ישות כללית תא/ 2518/ 2/ תעא

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: מתחם ויצמן ברקוביץ
מספר: תא/ 2518/ 2/ תעא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוברקוביץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק824-826813, 819, 831-832
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6817/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004