מתחם ז'בוטינסקי כולל ביטוח לאומי

תוכנית רג/ 1351

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם ז'בוטינסקי כולל ביטוח לאומי
מספר: רג/ 1351
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןהרצל, ז'בוטינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6125חלק184-186, 189-193, 195, 503-504
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2733. שנה עברית: התשע .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/06/2009
קבלת תכנית29/12/2008
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית30/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב75127/04/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הכנת תכנית