מתחם חב' צים אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם חב' צים אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד על ידי
שינויים ביעודי הקרקע איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 03/ 129אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4886. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/08/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 57. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית30/10/1997