מתחם טרה - אזור תעשיה נועם בית הגדי

תוכנית 7/ 03/ 438

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם טרה - אזור תעשיה נועם בית הגדי
מספר: 7/ 03/ 438
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד נוחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
שינוי ביעוד קרקע מדרך חאזור תעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100481חלק3-16, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 2אזור תעשיה דרומית לבית הגדישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/11/2006
קבלת תכנית09/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005