מתחם יער , פקיעין

תוכנית ג/ 15214

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם יער , פקיעין
מספר: ג/ 15214
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיור ופירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו
הוספת / הרחבת וגריעת שטחיי יער
שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה
יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור
יעוד שטח לשמורת טבע על פי חוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998

עיקרי ההוראות:
קביעת גבולות ליערות ולשמורת טבע
קביעת התכלית המותרות בכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3362מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות04/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3082. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2005
קבלת תכנית05/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה