מתחם יער הר אחים- עצמון

תוכנית ג/ 15320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם יער הר אחים- עצמון
מספר: ג/ 15320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פירוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו:
שינוי מיער נטע אדם קיים ליער טבעי לטיפוח.
שינוי מיער טבעי לטיפוח ליער נטע אדם קיים.
שינוי מיער טבעי לשימור ליער טבעי לטיפוח.
שינוי מיער טבעי לשימור ליער נטע אדם קיים.
שינוי מיער טבעי לשימור, מיער טבעי לטיפוח ומיער נטע אדם קיים לשטח חקלאי.
ב. הוספת/הרחבת שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח שאינם כלולים בתמ"א 22.
ג. שמירה על שטחים פתוחים ועל אופים כשטחי מרעה.
ד. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
ה. יעוד שטח ל"גן לאומי תל יודפת". (אתר מורשת לאומי).
ו. התווית דרך יער.
ז. תוספת יער טבעי לטיפוח ויער נטע אדם קיים בתחום שמורת נוף עפ"י תמ"א 8.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבלות ליערות ולגן לאומי.
ב. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתית ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןהגליל המרכזי
צפוןגבעות אלוניםכאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל-היג'א
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדאכפר מנדא
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
צפוןלב הגלילדיר חנא
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15410חלק29, 41, 45, 49, 61-62
17556חלק2-3, 13-14, 36
17563חלק1
17568חלק1
17569חלק1, 77
17680חלק52-4, 7
17681חלק2, 5, 107
17682חלק54-56
17683חלק29, 388, 18-19, 21, 26, 28
17684חלק1-5, 12-13, 15-16
17685חלק10
17686חלק2-4
17688חלק10
17689חלק3-41-2, 19
17690חלק5-78-9
17691חלק1, 4, 7, 10
17692חלק4-5, 8
17693חלק2, 12
18555חלק1
19237חלק12
19294חלק14-15, 33-34
19299חלק35, 37-3813, 36, 39-40, 42, 60
19300חלק1-2, 4-73, 8-12
19301חלק2-231, 24, 26, 28
19302חלק12-3, 7-11
19303חלק15, 17, 20, 29, 3610-11, 24, 28, 40, 42
19304חלק43, 5241-42, 45, 48, 54
19305חלק16, 54, 56-5710, 15, 18, 52-53, 55, 58, 79, 82
19306חלק4-9, 11-12, 141, 3, 13, 15
19307חלק3, 51-2, 4
19308חלק6-7, 10-11, 13-14
19309חלק34, 4412, 15, 45-46, 50-53, 55
19310חלק201
19311חלק7, 10-15, 24, 26-27, 35, 38-43, 47-481-2, 20, 22, 25, 28, 31-32, 34
19312חלק2-3, 14, 23-24, 26-271, 4-5, 7, 12, 15, 22
19336חלק1, 24
19340חלק1
19341חלק33-36, 39, 51, 5414, 23, 27, 31-32, 37-38, 40-41, 55-56
19342חלק1, 3-5, 10-172, 6-9, 18-31, 39, 42, 44-45
19343חלק7-10, 12, 16-17, 20-2111, 14, 18-19, 24, 27, 29, 31-32
19344חלק482, 19-21, 47, 49, 66
19345חלק9594, 145
19346חלק39, 41-4812, 40, 49, 52-54
19347חלק1910, 16-18, 27, 29, 34, 46-48, 71, 74, 76, 78, 87
19348חלק68, 7033, 66, 74, 100, 103
19349חלק1, 3943-44, 49-50, 55, 65, 68, 71, 74, 77, 81, 88, 91, 94, 97, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 142, 145, 148, 162-164
19350חלק1, 3, 132, 8, 35-39, 130
19351חלק1, 18-19, 23, 35, 42, 48-49, 53, 57, 5916, 20, 24, 54-55
19352חלק4, 6-8, 10-13, 221-3, 5, 23, 38, 40
19354חלק56, 58, 60, 62-63, 65-66, 75, 84, 114
19355חלק4, 24-285, 9, 11, 22-23, 29, 39-40, 43
19357חלק1-2, 99-100
19366חלק1, 80
19393חלק2-81
19420חלק4-61, 3, 8, 10, 12
19421חלק2, 28
19424חלק92-93, 97, 120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9857תכנית מתאר אבטליון.שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות27/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 46. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית31/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2005
קבלת תכנית01/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200703/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201927/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901324/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700723/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25118/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31331/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12426/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12331/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200503014/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה