מתחם לאזור ספורט

תוכנית ג/ 12704

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם לאזור ספורט
מספר: ג/ 12704
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאיזור ספורט בגוש מס' 19780 חלקות מס' 25, 26 וגוש מס' 19769 חלקה 1

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19767חלק1
19780חלק25-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/08/2001