מתחם לוגיסטי - דייגי דוגית

תוכנית 6/ 02/ 234/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם לוגיסטי - דייגי דוגית
מספר: 6/ 02/ 234/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם לוגיסטי לדייגים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מ''שטח לתכנון בעתיד'' למעגנה - תחום יבשתי.
ב. שינוי יעוד מ''שטח לתכנון בעתיד'' לדרך מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1434חלק14
1440חלק1, 14-15, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2012
קבלת תכנית07/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201201024/09/2012