מתחם לחקלאות ימית חולות זיקים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם לחקלאות ימית חולות זיקים
מספר: 6/ 02/ 234/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם לחקלאות ימית .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוחח (''פס ירק'')
לקרקע חקלאית ולדרך מוצעת.
2. קביעת הוראות וזכויות לשימוש בקרקע חקלאית.
3. קביעת הוראות בדבר סלילת דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1442חלק21-23, 27-31
1443חלק2, 5-6, 11
1444חלק25-26, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2008
קבלת תכנית01/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008