מתחם ליבר

תוכנית תא/ 3596

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם ליבר
מספר: תא/ 3596
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש וחיזוק מתחם המסילה ע"י שילוב שימושי קרקע במתחם הכוללים: מגורים, משרדים, מסחר, מלונאות ושטחים ציבוריים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מ"אזור מסחרי מיוחד" ליעוד "מגורים, מסחר ותעסוקה", ל"שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור" ול"שטח ציבורי פתוח".
ב. הקצאת שטחי שירות בהתאם, כולל עד 6 קומות מרתף.
ג. שינוי הבינוי ל- 3 חלופות כדלקמן:
1. בחלופה 1 (משרדים): הגדלת הגובה המותר לבנייה עד ל- 20 קומות מעל קומת קרקע גבוהה הכוללת קומת ביניים, ובתוספת קומת גג כפולה למתקנים טכניים וחדרי מכונות ו- 6 קומות מרתף.
2. בחלופה 2 (מגורים): הגדלת הגובה המותר לבנייה עד 32 קומות מעל קומת קרקע גבוהה הכוללת 2 קומות ביניים, ובתוספת קומת גג כפולה למתקנים טכניים וחדרי מכונות ו- 6 קומות מרתף.
3. בחלופה 3 (תעסוקה ומגורים): הגדלת הגובה המותר עד 115.5+ מ' מעל פני הים, ובניית 6 קומות מרתף.
ד. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965.
ה. שינוי בהתאם לזה של תכנית 2342 שפורסמה למתן תוקף בי.פ. 3954 מיום 12.12.1987 ושל תכנית ע-1 שפורסמה למתן תוקף בי.פ. 3275 מיום 18.3.2003.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופינס, רענן

תיאור המיקום:
ישוב : תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6925חלק8, 13, 142-143125
7012חלק12, 2120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4573. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/08/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/07/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2009
הוגשו התנגדויות28/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4180. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/10/2007
קבלת תכנית30/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117221/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות105519/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות103402/11/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות103319/10/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות103114/09/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102803/08/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102101/06/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102018/05/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות101630/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות101223/02/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות100117/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים92930/07/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73529/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה