מתחם לתיירות חקלאית, קיבוץ אל - רום

תוכנית ג/ 17893

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם לתיירות חקלאית, קיבוץ אל - רום
מספר: ג/ 17893
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם לתיירות חקלאית המבוססת על מטע פירות יער וכרם ענבים קיימים בשטח של קיבוץ אל רום. המתחם מציע פעילות קטיף וייצור יין סיידר תפוחים, ממכר תוצרת חקלאית , תחנת המידע אזור לפיקניק ותצפית נוף

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת יעוד קרקע חקלאית למתחם לתיירות חקלאית (קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות) באופי המשתלב הסביבה.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה קביעת זכויות בניה מרווחי בניה גובה בנינים.
ד. קביעת החניות בינוי ועיצוב אדריכלי
ה. קביעת ההתניות לביצוע.
ו. קביעת הנחיות נופיות
ז. קביעת זכויות ומגבלות בניה והחניות לבינוי ופיתוח ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה ע"פ סעיף 145 ז' לחוק
ח. אישור הקלה מתמ"א 3 להתחברות דרך אזורית מס' 982

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאל-רום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק9, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 713. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית03/08/2011
לא הוגשו התנגדויות01/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4161. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית07/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2009
קבלת תכנית17/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה