מתחם מגורים משולב במלונאות ונופש במערב מצפה רמון - שפת המדבר

תוכנית 27/ 02/ 143/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם מגורים משולב במלונאות ונופש במערב מצפה רמון - שפת המדבר
מספר: 27/ 02/ 143/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת 220 יח''ד המשלבת מגורים ויחידות ארוח,
ופיתוח אזור מלונאות ונופש מדברי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
33093חלק1
50227חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2006
קבלת תכנית16/05/2006