מתחם מלון גנוסר

תוכנית ג/ 17264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם מלון גנוסר
מספר: ג/ 17264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הרחבת מלון נוף גנוסר ל- 400 חדרים , מ- 250 מיטות ל- 800 מיטות סה"כ .
הסדרת תוואי כביש הגישה לקיבוץ .
שיקום נחל צלמון .
קביעת הוראות בניה לאזורים השונים ןהנחיות למתן היתרי בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15514חלק5, 31, 64
15551חלק14
15553חלק14-19, 25-31, 399-13, 22-24, 33-37
15725חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4150בית יגאל אלין מרכז להנצחהשינוי
תוכניתג/ 7799תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסרשינוי
תוכניתג/ 6511בית הספר נופי ארבל - גינוסרשינוי
תוכניתג/ 4634תעשיה ומלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית14/07/2009
החלטה בדיון בולחוף27/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2008
קבלת תכנית20/09/2007