מתחם מסחרי פאור סנטר נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם מסחרי פאור סנטר נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח תעשיה ומלאכה למסחר.
2. שינוי בקוי בניין.
3. הקטנת זכויות בניה.
4. תוספת שטחי שירות.
5. מתן הנחיות אדריכליות.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הכניסות למגרש מכיוון צפון.
2. הנחיות חניה עפ''י נספח.
3. מתן הורואת ומגבלות בניה.
4. קביעת תנאים לממתן היתרי בניה.
5. מתן הורואת לתשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק60, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 3תכנית שיכונים ציבוריים - אזור התעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2006
קבלת תכנית24/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700312/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007