מתחם מסחרי פאור סנטר שדות נגב

תוכנית 7/ 02/ 328/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם מסחרי פאור סנטר שדות נגב
מספר: 7/ 02/ 328/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח תעשיה ומלאכה למסחר.
2. הקטנת זכויות בניה עיקריות.
3. תוספת שטחי שירות.
4. מתן הנחיות אדריכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 7הקמת אזור תעשיה - עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2006
קבלת תכנית15/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700312/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007