מתחם משולב למלונאות ומגורים - עכו דרום

תוכנית ג/ 12893

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם משולב למלונאות ומגורים - עכו דרום
מספר: ג/ 12893
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה ופיתוח של מלונאות ונופש משולב במגורים ובו 8961 מ"ר שטח עיקרי למלונאות ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכו

תיאור המיקום:
סמוך לכניסה הדרומית בעכו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18039חלק2, 30, 40-41, 47, 5125-26, 31, 34, 45-46, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 849תכנית מתאר -עכושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית12/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003