מתחם משולב למסחר, עסקים ומגורים - טמרה

תוכנית ג/ 17075

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם משולב למסחר, עסקים ומגורים - טמרה
מספר: ג/ 17075
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מסחרי,עסקים ומגורים.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות.
קביעת הנחיות בינוי.
קביעת צפיפות.
קביעת מרווח בניה.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
התוית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל התשתיות ושירותים כגון: דרכים,ביוב,ניקוז,תקשורת ,חשמל,גז,וכו'
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק39, 4629, 38, 55-56
18600חלק134
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2007
קבלת תכנית18/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701921/11/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701724/10/2007