מתחם מ6-

תוכנית 2/ 03/ 185

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם מ6-
מספר: 2/ 03/ 185
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י:
א. קביעת יעודי קרקע : איזור מגורים מיוחד, איזור
מסחרי, שטח לבניני ציבור, שביל להולכי רגל.
ב. התווית דרכים כולל דרכים משולבות וחניות
ג. קביעת שימושים תכליות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מתחם מ-6

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 179. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/1990
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1250. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1989תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/11/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/11/1989
החלטה בדיון בהפקדה18/09/1989
קבלת תכנית05/06/1988