מתחם נופש וספורט במבואות בית העמק

תוכנית ג/ 18026

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם נופש וספורט במבואות בית העמק
מספר: ג/ 18026
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד קרקע לתחנת תדלוק מסחר ספורט ונופש
הקלה מקו בנין מדרך 70 מ - 100 מטר ל - 50 מטר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור מבני משק וחממות לספורט ונופש ושפ"פ.
התווית דרך גישה וחניות למתחם ספורט ונופש
הקלה מקו בנין מדרך 70 מ - 100 מטר ל - 50 מטר
שינוי גודל מגרש מינימאלי למסחר מ - 5 דונם ל - 4.13 דונם בהתאם לגודל המגרש
שינוי גודל מגרש מינימלי לתחנת תדלוק מ - 1.8 ד' ל - 1.94 ד' בהתאם לגודל המגרש.
הגדרת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק22-23, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10790מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמקשינוי
תוכניתג/ 16375תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2009
קבלת תכנית21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900824/06/2009