מתחם סנטרל פארק - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם סנטרל פארק - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד במגרש מס' 1 ממלונאות ונופש לאזור משולב מלונאות נופש ומגורים מיוחד.
ב. הגדרת תתי מתחמים במגרש מס' 1: מתחם למלונאות ונופש ומתחם למגורים מיוחד.
ג. קביעת 76 יחידות דיור ו- 170 יחידות אכסון ומלונאי.
הוראות לשינוי גובה, מס' קומות מירבי ותכסית.
ד. 1 . קביעת מגבלת גובה לבניה עד 37.8 מ' מעל פני הים.
2 . שינוי מס' קומות מ- 4 ל- 6.
3 . קביעת תכסית למלון ומגורים עד 80%.
ה. קביעת מגבלת הגובה המירבי המותר לבניה עפ"י הגבלת גובה הבניה ל- 25 מ' בקצה הדרום- מזרחי של המגרש ועד 45 מ' בקצה הצפון- מערבי שלו (הנובעים מקיומו של שדה התעופה האזרחי באילת).
קביעת הנחיות להכנת נספח אקוסטי בשל שיוכו של האזור למתחם רעש המוערך מעל LDN 60.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
פארק בנימין 10, אזור מרכז העיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40004חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 49פארק מרכזי אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4022. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2568. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/03/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה31/07/2006
קבלת תכנית06/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/02/2004