מתחם עסקים נופש וספורט

תוכנית טב/ 3457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם עסקים נופש וספורט
מספר: טב/ 3457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם עסקים נופש וספורט אזורי.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לשטח מוסד מסחרי, מסחר ותעסוקה, מגורים מיוחד ומשרדים, שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים, שטח פרטי פתוח למטרות נופש וספורט.
2. ביטול שטח פרטי פתוח המיועד להקמת אולם חתונות לשטח המיועד לחניה פרטית.
3. קביעת דרך חדשה.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
מתחם בגבול שיפוט טייבה מערב צפון הגובל גבול שיפוט קלנסווה ממזרח דרום ולב השרון מצפון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק3536
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 1361/ 3.שינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2011
קבלת תכנית13/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201102119/12/2011