מתחם פרץ סנטר, מגדל העמק

תוכנית ג/ 18028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם פרץ סנטר, מגדל העמק
מספר: ג/ 18028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי שירות ותוספת קומות וגובה
שינוי יעוד משצ"פ למגר המיועד לשטח משולב (מבני ציבור + מוסד ציבורי + מסחרי + שצ"פ)

עיקרי ההוראות:
התאמת כמות שטחי השירות המותרים בתכנית ג/ 8155 לשטחים העיקריים ותוספת קומות וגובה לשיפור הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17700חלק1728-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8155שנוי יעוד למבני ציבור, מגדל העמקשינוי
תוכניתג/ 9304ציפוף השכונה ע"י תכנון מפורט, שכונת רסקו, מגדל העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/02/2009
קבלת תכנית12/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900906/07/2009