מתחם צ / 1 - לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם צ / 1 - לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים, שטחים
לבנייני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
ישוב: לקיה
מתחם ד / 1
גושים: 5 / 100220 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100220חלק7, 47
220005חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1997תאריך פרסום: 16/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4503. עמוד: 2574. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/1997
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1996.
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1996תאריך פרסום: 10/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4455. עמוד: 431. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1996
קבלת תכנית08/05/1996