מתחם צ/3 - מגרשים 46, 45, 44 לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם צ/3 - מגרשים 46, 45, 44 לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מגרשים באזור מגורים א'
ע''י שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100220/5 חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 5לקיה שכונה צ / 3שינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 3מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2006
קבלת תכנית29/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601018/09/2006