מתחם צפוני ערב אל חילף, בסמת טבעון, מתאר 1

תוכנית ג/ 11264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם צפוני ערב אל חילף, בסמת טבעון, מתאר 1
מספר: ג/ 11264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטחים המאושרים לשטח ציבורי פתוח ולשטח למוסדות ציבור למגורים ולשטח ציבורי משולב.
2. שינוי בתוואי דרך מאושרת,ביטול דרך והתווית דרך חדשה.
3. גריעת שטח מגן לאומי "גבעות שפרעם" לשכונת מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: ערב אל חילף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10465חלק4-6
10469חלק1-3, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1875. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות25/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2382. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1999
קבלת תכנית22/04/1999