מתחם קדם - עיר דוד - אגן העיר העתיקה

תוכנית 13542

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם קדם - עיר דוד - אגן העיר העתיקה
מספר: 13542
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםעיר דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30124חלק11, 6362
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2009
קבלת תכנית21/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201200413/02/2012