מתחם רמגור - נתיבות היוזם: כלל השקעות בנדל"ן

תוכנית 22/ 02/ 101/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם רמגור - נתיבות היוזם: כלל השקעות בנדל"ן
מספר: 22/ 02/ 101/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשיה ומסחר על ידי
שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור התעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק43
39583חלק30, 77, 98
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 257. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים20/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות04/05/1997תאריך פרסום: 04/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4518. עמוד: 3362. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/1997
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1997
קבלת תכנית30/10/1996