מתחם שיפודי הכיכר, בית שאן

תוכנית גנ/ 17055

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם שיפודי הכיכר, בית שאן
מספר: גנ/ 17055
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה למבנה מסעדה במקום .

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור לשטח מסחרי , שצ"פ ודרך .
קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22913חלק38-39
22916חלק21-22, 27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6995תכנית מתאר -בית שאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2178. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט18/01/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות03/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 840. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה08/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2007
קבלת תכנית06/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית