מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמק

תוכנית ג/ 10790

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמק
מספר: ג/ 10790
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי למתחם משולב.
2. הכנת תכנון מפורט למתחם הכולל: מסחר, שרותי תדלוק
ושרותי דרך.
3. פתרון נושא תנועה, נגישות וחניה למיתחם.
4. קביעת הנחיות לבנוי המגדירות את נפחי הבניה,
פרוט חמרי הגמר, אופי פיתוח השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק22, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6878תכנית מפורטת לקיבוץ בית העמקשינוי
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2001תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2200. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2606. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1998
קבלת תכנית08/07/1998