מתחם תיירות ונופש כנרת-פוריה

תוכנית ג/ 9728

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם תיירות ונופש כנרת-פוריה
מספר: ג/ 9728
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התאמת תמא/13 למגמות תכנוניות עכשוויות הכוללות:
1. הגדרת המגורים כ"מגורים מיוחד" המותאמים לקריטריונים של יחידות נופש במתחם תיירות מיוחד.
2. גיבוש וחיזוק הפעילויות בסובב כנרת עליון, כדי לשמור על מרחבים פתוחים לאורך חופי הכנרת - ע"פ מגמות תמא/13.
ב. חלוקת מתחם 6.1 ו-6.2 למגרשי בניה, תוך קביעת הוראות בניה והנחיות לעיצוב אדריכלי.
ג. ביטול תוכנית ג/170 והתאמתה למסגרת שנקבעה בתמא/13 מתחם 6.1 ו-6.2.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחי

תיאור המיקום:
השטח נמצא מדרום לטבריה במעלה ההר על הדרך המקשרת את הכנרת לפוריה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15306חלק22-23, 26, 38-39, 4914, 18, 25, 28-34, 40-42
15319חלק199
15320חלק144
15346חלק208, 210, 235
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 170פוריהביטול
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית19/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/05/2004
קבלת תכנית08/01/1997