מתחם תיירות חקלאית, אלרום

תוכנית ג/ 14152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם תיירות חקלאית, אלרום
מספר: ג/ 14152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית למתחם לתיירות חקלאית המבוססת על מטע פירות יער וכרם ענבים קיימים בטשח של קיבוץ אל רום. המתחם בציע פעילות קטיף וייצור יין, ממכר תוצרת חקלאית, תחנת תידע , אזור לפיקניק ותצפית נוף.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית, למתחם תיירות חקלאית באופי המשתלב בסביבה.
ב. קביעת התכליות המותרת לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה , קביעת זכויות בניה, מרווח בניה, גובה בנינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת ההתניות לביצוע.
קבעית הנחיותנופיות.
ג. קבעית זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת \
הירתי בניה עפ"י סעיף 145ז' לחוק התכנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאל-רום

תיאור המיקום:
האתר נמצא ממזרח לקיבות אל רום מעברו המזרחי של כבש 98, מדרום להר חרמונית בצפון רמת הגולן, מצפון לקיבוץ מירום גולן ומדרום לבוקעתה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2004
קבלת תכנית07/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400521/06/2004