מתחם תיירות, אליעד

תוכנית ג/ 14471

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם תיירות, אליעד
מספר: ג/ 14471
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת רצף אכסון תיירותי והגדלת שטח יעוד זה

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח לאכסון תיירותי
- קביעת הנחיות והוראות למתן היתרי בניה, מכח תוכנית זו.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלי-עד

תיאור המיקום:
נ.צ. 2695/7459

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8347מושב אליעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 380. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית26/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2004
קבלת תכנית11/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200702126/12/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400712/07/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה