מתחם תעסוקה ותיירות בכניסה לריינה

תוכנית ג/ 18628

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם תעסוקה ותיירות בכניסה לריינה
מספר: ג/ 18628
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מתחם לתעסוקה, ומסחר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משטח חקלאי ל:
- שטח למסחר ותעסוקה.
- שטח ציבורי פתוח
- דרך מוצעת וחניון
-קביעת הסדרי תנועה וקווי בניין ביחס לדרכים מס' 10 ו-6400

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק35-36, 5534
17529חלק621-3, 60, 65, 67
17530חלק7782
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/2012
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/02/2010
קבלת תכנית04/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה