מתחם 10 - תכנית מיתאר חולות ניצנים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם 10 - תכנית מיתאר חולות ניצנים
מספר: 6/ 02/ 234/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם שירותי דרך באזור חולות ניצנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
163חלק135, 141119-120, 125-126, 128
379חלק1, 45, 32, 37
405חלק38, 40, 49, 51, 72, 86, 89-90, 9239, 52-53, 82, 91
406חלק26, 29-30, 34, 39
413חלק213
414חלק190
1982חלק9
1986חלק1-2, 21, 31
1987חלק1, 3-4
2522חלק27
2782חלק2316-17, 25
2783חלק1, 127, 1382
2784כל הגוש
2785חלק1, 7-113-6
2786חלק1, 14
2788חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2006
קבלת תכנית14/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006