מתחם 5, גבעת חמודות, שלומי

תוכנית ג/ 19781

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 5, גבעת חמודות, שלומי
מספר: ג/ 19781
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 362 יחידות דיור והקצאת שטח למוסדות ציבור,שטחים ציבורים פתוחים ושטחי מסחר.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע המשמשת כיער לטיפוח ושטח חקלאי לקרקע למגורים,מבני ציבור ,מסחר,ושצ"פ.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת השלבים והתניות לביצוע.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות.
ז. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות בסביבה הבנויה.
ח. קביעת הוראות לתכנון מערכת התנועה והחניה בהתאם ל " הנחיות משרד התחבורה לתכנון אזורים למיתון תנועה".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
תחום שיפוט שלומי- מדרום לישוב ומתחבר לדרך מס"70.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18224חלק6
19013חלק7, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8437כביש מס' 07 קטע צומת עבדון - צומת שלומי.שינוי
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
תוכניתג/ 13764תכנית מתאר לשלומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5700. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/06/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2011
קבלת תכנית14/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה