מתחם 7, כפר קמא

תוכנית גנ/ 17094

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 7, כפר קמא
מספר: גנ/ 17094
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי ייעוד שטח חקלאי למגורים מיוחד , תכנית חלוקה המאפשרת בניית 6 יח"ד על חלקת מינהל ו-4 יח"ד על חלקה פרטית .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד של קרקע חקליאת למגורים .
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .
קביעת הוראות בניה : קביעת צפיפות , קווי בניה , גובה ביניינים ,חלוקה למגרשים.
התווית דרכים ומעברים .
קביעת הוראות לפיתוח השטח , כולל תשתיות ושרותים כגון :דרכים,ביוב,ניקוז,חשמל,תקשורת,גז וכו'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק61, 74, 103, 107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/08/2007
קבלת תכנית25/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007