מתחם- יוזמה ותבונה

תוכנית 2/ 02/ 101/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם- יוזמה ותבונה
מספר: 2/ 02/ 101/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת אזור למגורים מיוחד להלנה ואכסון עובדי בתי
מלון משולב במסחר.
2. קביעת אזור למוסד מיוחד ( הגשר)
3. הפקעות לצרכי ציבור
4. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש: 40001
מגרשים 120, 93,92, 11-1,30-21,42-33

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2005
קבלת תכנית10/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005