מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעונים

תוכנית 7/ 02/ 183/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעונים
מספר: 7/ 02/ 183/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע ליצירת שכונת מגורים.
קביעת מגרשים למגורים ולמוסדות ציבור שכונתיים
וקביעת מגבלות בניה בשטחים אלו
וכן קביעת דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 1תכנית מתאר לישוב א'לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/1990תאריך פרסום: 19/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3800. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/09/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/1990
פרסום להפקדה ברשומות14/05/1990תאריך פרסום: 14/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2454. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1990.
החלטה בדיון בהפקדה22/01/1990
קבלת תכנית05/12/1989