מתחמים 2 ו-3, מתחם חמודות, שלומי

תוכנית ג/ 19779

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחמים 2 ו-3, מתחם חמודות, שלומי
מספר: ג/ 19779
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 624 יחידות דיור והקצאת שטח למוסדות ציבור, שטחים ציבורים פתוחים ושטח מסחרי.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלית לשטח מגורים,שצ"פ, מוסדות ציבור ומסחר.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה בשטח התוכנית.
ד. הקלה מתמ"א 3 תיקון 11 - ד ' בקו בניין מדרך 899:
ל - 45 - מ' מציר הדרך למגורים א'.
ל - 75 - מ' מציר הדרך למגורים ב' .
ל - 65 מ' מציר הדרך למסחר.
ה. קביעת הוראות לתכנון מערכת התנועה והחנייה בהתאם ל"הנחיות משרד התחבורה לתכנון אזורים למיתון תנועה".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
בתחום שיפוט שלומי,מדרום לישוב וגובלת בדרך מס' 70 ממזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18224חלק6
19013חלק5, 7-8, 10, 12-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8437כביש מס' 07 קטע צומת עבדון - צומת שלומי.כפיפות
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5699. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/06/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2011
קבלת תכנית14/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה