מתחמים B, C, D מגרש 181 במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות (E, S, C)

תוכנית 19/ 02/ 110/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחמים B, C, D מגרש 181 במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות (E, S, C)
מספר: 19/ 02/ 110/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להרחיב את נפח ההטמנה במתחם D לצרכי שיקום האתר והטמנה שוטפת.
2. לאפשר שימוש חוזר בקרקע המשוקמת במתחם C לצורכי בניית מתקני תשתית לטיפול בפסולת.
3. לאפשר העברת תוצרי שיקום להטמנה במתחם D.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בזכויות הבניה במתחם D.
2. שינוי בהוראות הבניה במתחמים B,C,D
3. שינוי בגבולות מתחמים B,C,D

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר

תיאור המיקום:
מגרש 181, המפעל לטיפול בפסולות מסוכנות ( E.S.C)
קואורדינטה X 561900
קואורדינטה Y 179900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 02/ 110/ 27מגרש 181 - מפעל לטיפול בפסולת מסוכנת E.S.Cשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5048. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4418. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2007
קבלת תכנית12/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה