מתן אפשרות לבנית מרתפים באזור מגורים ג',קביעת הנחיות והוראות בניה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 0/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתן אפשרות לבנית מרתפים באזור מגורים ג',קביעת הנחיות והוראות בניה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 0/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן אפשרות לבנית מרתפים באזור מגורים ג',קביעת הנחיות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
כל השטחים שבהם חל אזור מגורים ג', קלנסוה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1988תאריך פרסום: 03/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3569. עמוד: 2736. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1985תאריך פרסום: 20/02/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3305. עמוד: 1452. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית20/02/1985